Årsberetning 2019/20

Årsberetning Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv 2019/20

”Ingen legeaftaler, leger kun med mine søskende – snakker kun med mine venner over Snap og Facetime. Kan ikke gå til fodbold og svømning. Kan ikke se min søster lave opvisning.

I Ulfborg er der meget stille. Næsten ingen trafik og stort set ingen mennesker på gaderne uanset, hvornår jeg er ude og gå en tur. Folk er gode til at holde sig hjemme, og gode til at holde afstand.”

Disse linjer er skrevet af en elev fra 4a fra Ulfborg Skole.  Arkivet har fået lov at modtage kopier af klassens corona-dagbøger, så vi kan bevare lokale vidnesbyrd om, hvordan det var at leve i en pandamis skygge.  

Den 9. marts, to dage inden Danmark lukkede ned, besøgte arkivets frivillige Ringkøbing Arkiv.  En rigtig fin og hyggelig eftermiddag i selskab med entusiastiske arkivfolk.

Tinghuset og dermed også arkivet var lukket i næsten tre måneder fra den 11. marts til den 8. juni.  Da vi efterfølgende ikke har haft så mange besøgende, har vi haft lejlighed til at få reduceret noget af efterslæbet med registrering mv.

En anden årsag til den bedre tid er, at vi på grund af coronaen, har valgt ikke at udgive Årsskriftet 2020.  Der var for mange løse ender, der ikke lod sig binde sammen; årets hovedskribent har af helbredsgrunde valgt at deltage mindst muligt i det offentlige liv, personer der skulle besøges og interviewes, mv. Vi håber at vende stærkt tilbage i et coronafrit 2021.      

Et dødsfald

Efter længerevarende sygdom, døde arkivets dedikerede frivillige medarbejder Marianne Dahl den 20. april 2020.  Marianne var aktiv på arkivet helt indtil corona nedlukningen den 11.marts og er meget savnet.  

Økonomi

Efter flere års underskud balancerede regnskabsåret 2019/20 med et beskedent overskud.

Igen i år har Ulfborg Sparekasses Fond doneret foreningen et større beløb: 10.000 kr. til indkøb af en ny kopimaskine.

Ringkøbing Landbobank har ligeledes som de forrige år sponsoreret kuverter og annoncer, og  Holstebro Kommune støtter foreningen med et driftstilskud på 24.000 kr. 

En stor tak til alle

som har været med til at få hjulene til at dreje rundt, om det er af økonomisk art, donation af arkivalier eller som frivillig på arkivet.

Formand

Birgith Sørensen