Gørding

Gørding Sogn

Gørding Sogn grænser op til Vemb, Møborg og Nees sogne. Sognets areal er 1392 ha. Damhus Å løber gennem sognet.

I 1855 indgik 19 lodsejere og godsejer etatsråd Tang fra Nørre Vosborg en aftale om at opføre en bro over Damhus Å. Tang påtog sig at betale en fjerdedel af udgifterne til broen opførsel. Teglstene til byggeriet blev fremstillet på Nørre Vosborg Teglværk. Tang fik sin bygmester, Neubarth, til at fremstille bygningstegningerne.

Broen stod færdig i 1857. Broen blev udvidet i 1934, og fredet i 2011.  

Slyk Bro

Befolkningstallet
1801: 139
1850: 204
1901: 267
1925: 298
2020: 146

Vort Sogns Historie i 100 år

Digitalisering af Vort Sogns historie: Slægtsforskernes Bibliotek

Gårdenes adresser

Litteratur om Gørding

Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 2017