Husby Skoler

Husby Klitskole 1893-1947

Husby Klitvej 13

Husby Klitskole

Omgangslærere /Lærere ved Husby Klitskole:

Ifølge Hardsyssels Degnehistorie har følgende lærere uden kronologi været tilknyttet skolen:

Niels Petersen Hovnsgaard, 1834
Jan Lillegaard
Knud Kirk
Laust Olesen
Peder Knudsen
Hans Christian Thorup, ca. 1862
Gravers Bækby
Laurids Jensen, ca. 1884
Carl Uldal
Poul Lindholm
Andreas Jensen
Johannes Nygaard
Søren Noe-Nygaard, ca. 1891-92
H.K. Kristensen
Kr. Kr. Nielsen
Jep Line
Axel Mathorner
J. Christensen, ca. 1894
N. C. M. Lychegaard, ca. 1996
Peder Knudsen, 1897-1921
Peter Marius Poulsen, 1921-24
Niels Gunnar A. Rasmussen, 1924

Husby skole, Ryttergårdsvej 1

Husby Skole 1741-1983

1664-1864 Nord for kirken
1864-1958 Ryttergårdsvej 1
1959-1983 Sognegårdsvej 15

Førstelærere/skoleledere ved Husby Skole:

1809-1837 Hans Johnsen
1837-1866 Andres Pedersen Sahl
1866-1884 Jens Pinholt
1884-1892 Christen M.C. Nielsen
1892-1912 Niels Kappel Iversen (Carbel)
1912-1915 Jens Larsen
1915-1944 Thomas Peter Rasmussen
1945-1953 Verner Larsen Ravn
1953-1958 Jørgen Hansen
1958-1970 Thorvald Kristensen
1970-1971 Hanne Jensen
1971-1973 Ib Østergaard
1973-1983 Hermann Grønbæk

Læs mere om skolerne i arkivets udgivelse Skolebogen udgivet i 2014