Thorsminde skoler

Bøvling Klitskole 1894 – ca. 1935

Ca. midt mellem Thorsminde og Fjaltring

Bøvling Klitskole, ca. 1935

Klittens lærere Vinterlærere:
1878-1879 J. Kr. Aaberg
1881-1883 P. Nielsen
1884-1887 N. Chr. Madsen
1887-1889 Alexander Christiansen
1889-1890 Jeppe Sandahl
1891-1892 Niels Chr. Nielsen

Fast ansatte lærere:
1894-1896 Kr. Kristensen
1896-1898 Jørgen Jørgensen
1898-1899 Frandsen
1899-1900 Niels Nielsen
1901-1903 Albert Witthaus
1903-1904 N.P. Nielsen
1904-1906 Julius Pedersen
1906-           Hans P. Nielsen
1906-1907 Jens Laursen
1907-1927 Niels Hansen
1927-1929 Morten Jensen
1929-1930 Malta E. Fischer
1930-1932 J.M. Christensen
1932-1935 K. Filtenborg

I følge Bøvlings Saga 1988 er der usikkerhed vedrørende lærernes antal og årstallene.

Angående lærer Niels Hansens virke, har vi fra hans efterkommere erfaret, at han ikke, som skrevet i listen, har virket fra 1907-1927, men fra 1908-1928.

Thorsminde Skole 1878-2011

1878-1894 Lejede lokaler i Thorsminde
1894-1952. Beliggende op mod diget lige syd for kirken
1952-2011 Skolevej 25

Thorsminde skole, ca. 1955

Skoleledere / skoleinspektører:
1937-1944 K.C. Sjørring
1944-1946 Svend Aage Dalgaard
1946-19?? Erik Knopper
1951-1952 H. Friis Christensen
1965-1967 Evald Sørensen
1968-1970 Preben Nielsen
1971-1994 Asger Schmidt
1995-1996 Peter Larsen
1997-1999 Arne Bunde Jørgensen
1999-2000 Elly Espersen (konstitueret)
2000-2004 Carsten M. Jensen
2005-200? Ole Tjørnild
2007-2008 Lizzie Sørensen
2008-2011 Lise Graversen

Der er usikkerhed om årene 1946-1965