Husby Litteratur

Skolebogen, Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv, 2014

Husby Klitplantage 140 år, Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 1997

Folk og fortællinger fra det tabte land, Kjeld Hansen, 2011