Vemb Kirke

Vemb Kirke

Vemb Kirke, ca. 1945

Gørding, Vemb, Bur kirker er et pastorat.

I 1710 blev Vemb Kirke sammen med kirkerne i Gørding og Bur bortauktioneret til Franz de Linde fra Pallisbjerg i Staby. I 1766 overtog svigersønnen kirkerne, som senere overdrog kirkerne til sin søn Christen Linde de Friedenreich, der i 1779 havde erhvervede Nørre Vosborg.
I 1786 kom kirkerne og Nørre Vosborg i Tang slægtens besiddelse.
Kirken blev gennemgribende renoveret i 1846-47.
Christiane Tang Valeur overdrog kirkerne og dermed også Vemb Kirke til selveje i 1911.

Vemb Kirke består af et romansk kor og skib, hvortil der mellem 1793 og 1796 blev tilføjet et våbenhus ud for skibets norddør. Klokkekammen over vestgavlen er opført i forbindelse med renoveringen i 1846-47.
Kirken er løbende blev renoveret bl.a. i 1966-70 og 2011-12

På det middelalderlige alterbord står et krucifiks udført i 1997 af Sven Havsten-Mikkelsen, han har også udført glasmaletiet i ruden over alterbordet.

Præsterne ved Gørding-Vemb – Bur kirker:

De første præster i 1500-tallet:

Peder Jensen
Simon Pedersen
1584 – Laurids Bertelsen
1596 – Bertel Jensen
1606 – Søren Sørensen
1619 – Laurids Hansen
1638 – Christian Pedersen
1661 – Christian Pedersen
1666 – Niels Hansen
1696 – Claus Madsen Bang
1704 – Søren Pedersen Stauning
1754 – Jens Jensen Bering
1761 – Hans Lauridsen Grønlund
1776 – Jens Steendorp
1802 – Severin Rode Veile
1817 – Peter Christian Maabjerg
1825 – Mathias Peter Otto Rønsholt
1836 – Peter Sveistrup
1841 – Jes Lauridsen Coridon
1873 – Daniel Maximilian Lundsten
1885 – Bernhart Alfred Kragh
1898 – Hans Jørgen Jensen Glavind
1908 – Christian Ingerslev
1921 – Ole Gregersen
1929 – Christian Andersen
1953 – Hjælpepræst Jens Vincent Gottlieb
1957 – Helge Anker Møller
1990 –  Elisabeth Østergård Poulsen
2002 –  Eva Gundersborg Lauridsen
2007-   Anne Lautrup Damkjer Lyngsø                
2011-   Søren Wogensen      
2020 –  Margrethe Bendtsen