Staby

Staby Sogn

Parti fra Staby 4 markante bygninger
Parti fra Staby 1892-1952

Staby Sogn grænser op til Sdr. Nissum, Husby, Madum og Ulfborg Sogne.

Sognets areal er 3250 ha

Staby Sogn er opdelt i en søndre og nordre del, hvis grænse omtrent er landevejen til Ulfborg.

Både den søndre og nordre del havde hver sin skole og forsamlingshus. Der var dog en fælles kirke.

I 1952 blev de to skoler og forsamlingshuse nedlagt og der blev bygget en fælles skole og forsamlingshus på grænsen mellem søndre og nordre Staby. Dette var dog ikke uden protester, men det blev dog en kortvarig ”krig”.

Den nye skole blev døbt Staby Centralskole, i dag kun Staby Skole. Skolen har i dag ca. 100 elever, som kommer fra Madum, Staby, Husby og Sdr. Nissum sogne.

Staby Forsamlingshus blev et populært samlingssted. Man skulle være ude i god tid, hvis man ønskede at leje huset, som i de gode tider var hjemsted for utalige private fester og desuden høstfest, juletræ, fastelavnsfest, dilettant, koncerter, foredrag, gymnastik, danse undervisning, foreningsarrangementer og ikke at glemme – bankospil.

I dag er forsamlingshuset uden vært og det er sogneforeningen, der driver huset.

Staby Mejeriby

Mejeribyen opstod omkring Andelsmejeriet Fjordsminde som blev oprettet i 1893.

I mejeribyens velmagtsdage var den hjemsted for adskillige forretninger og mindre håndværksvirksomheder.
Der kan nævnes to købmænd, manufakturforretning, smed, vognmand, tømrer, bager, slagter, frisør, korn- og foderstof, og dyrlægepraksis.

Mejeriet lukkede i 1986, og en enkel købmandsforretning er fulgt med ind i det enogtyvende århundred.   

Læs artiklen om Staby Mejeriby i Lokalhistorisk Årsskrift 2004, skrevet af Henrik Toft.

Befolkningstallet i sognet:

1801: 513
1850: 776
1925: 991
1945: 1012
2021: 670

Vort Sogns Historie i 100 Aar

Digitalisering af Vort Sogns historie: Slægtsforskernes Bibliotek