Ulfborg Sogn – kirker

Ulfborg Kirke

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet. Efter tilbygninger i 1400 – og 1500 tallet er kirken den største af egnens kirker.
Kirkens prædikestol er en lektorieprædikestol fra slutningen af 1500-tallet, som er rigt udsmykket med en række billeder, der fremstiller bibelhistorien fra skabelsen til dommedag. Der findes kun to lektorieprædikestole i Danmark – den anden findes i Tise Kirke.
I korsarmen er omkring 1550 opført et gravkapel for slægten Gyldenstjerne, som ejede herregården Nr. Vosborg. I kapellet er opsat et smukt epitafium med skriftplader og søjler af kalksten.
I Gyldenstjernes Kapel kan desuden ses generalmajor Herman Trants Von Schwanewedes kåre og kisteplade.

Ulfkær kirke, ca. 1915

Ulfkær Kirke

Omkring år 1900 havde stationsbyen Ulfborg vokset sig så stor, at en kreds af byens beboere syntes, det var på tide, at byen fik sin egen kirke, så de blev fri for at gå de 3 km til sognets kirke i Ulfborg Kirkeby.
En komité, bestående af købmand J. Lauridsen, gårdejer Laurs Hansen, købmand Chr. L. Andersen, fabrikant P. Christensen og købmand Mads Pedersen, påtog sig opgaven at få opført en kirke.
En indsamling blev sat i gang, og i løbet af nogle få dage lykkedes det at samle så mange penge ind, at det var unødvendigt at søge staten om tilskud. I alt 200 bidragsydere havde givet 16.207 kr., hvilket må siges at være at anseeligt beløb i år 1900. Hertil kommer at al kirkens inventar og udsmykning blev skænket, og også byggegrunden blev skænket. Det var et medlem af komitéen, gæstgiver og købmand J. Lauridsen, der var giveren.
Byggeriet blev udført af lokale håndværkere, formentlig med snedkermester Jens Hansen som bygmester og Marius Bertelsen som murermester.

Stik imod skik og brug har man bygget kirken med tårnet mod øst og koret mod vest. Således kunne man mest praktisk indrette våbenhuset i tårnet og få indgang direkte fra gaden.
Den 23. december år 1900 blev kirken indviet. Kirken blev restaureret i 2000.

Klokkespillet
Den første klokke var en ikke særlig vellydende stålklokke, som kostede 473 kr. Den blev i 1922 erstattet af en malmklokke, der blev skænket af Niels Arbjerg. Den blev støbt på De Schmidtske Jernstøberier i Aalborg og har indskriften: ”Kom! Kom! Kom! Til Herrens bad og bord! Kom, at høre livets ord. Kom og lær i kvæld og gry, Guds nåde er altid ny!”
I 1974 fik kirken skænket et klokkespil med 36 klokker af Marianne Kristensen. Efter hendes ønske har de 10 største klokker hver et af de ti bud. Klokkerne blev støbt på det hollandske støberi N/V Eijsbouts i Asten.
Klokkespillet blev computerstyret i 2007.

Døbefonden
Døbefonden, som er af granit, er samtidig med kirken. Fonden blev skænket af den lokale gårdejer Kr. Lassen Vestergaard.

Ulfkær Kirke døbefont

Prædikestolen
Prædikestolen er udført af snedkermester Jens Hansen og drejer Mads Andersen og er et enkelt og fint stykke inventar i typisk renæssancestil.

Orgelet
Kirken var fra begyndelsen forsynet med et harmonium, men allerede i 1907 anskaffede man det første kirkeorgel, som blev købt for indsamlede midler. I 1927 skænkede enkefru Marie (Kjær) Jensen et orgel med 7 stemmer, bygget af Frobenius. Kirkens nuværende orgel har 10 stemmer. Det er bygget i 1982 af Bruno Christensen og Sønner.

Mindeplade
På skibets endevæg er der en mindeplade over Thorkild Ruby. Han var født den 4. november 1925, som ældste søn af købmandsparret Theodor og Jenny Ruby. Han var leder af en modstandsgruppe, som bestod af 6 klassekammerater fra Ulfborg Realskole. Gruppens medlemmer blev taget efter at have saboteret et tysk garageanlæg og anbragt i Frøslev-lejren. Fem af dem blev den 29. november 1944 deporteret til den tyske koncentrationslejr Neuengamme.
Thorkild Ruby døde af lungebetændelse i Neuengamme den 24. december 1944. De fire kammerater kom alle hjem efter befrielsen.

Præsterne ved begge sognets kirker:
1634              Kjeld Nielsen
1646-1675  Laurits Christensen Bording
1675-1682  Christen Lauridsen Bording
1682-1689  Johan Andersen Dam
1689-1707  Hans Hansen Råager
1707-1742  Bjørn Christensen Drachardt
1742-1757  Hans Lauritsen Lassen
1757-1770  Jacob Schou
1770-1799  Janus Carl Jacobsen
1800-1807  Claus Bertelsen
1895-1902  G.A. Olsen, Provst
1902-1906  H.P. Aastrup
1907-1939  K.M. Kristensen, Provst
1940-1967  A.F. Rhode Hansen
1967-1990  Johannes Aage Jensen
1991-2005  Gunvor Blichfeldt
2005-         Gitte Elisabeth Hansen