Vemb

Om Vemb Sogn

Vemb, ca. 1950

Vemb Sogn grænser op til Gørding, Bur, Ulfborg og Møborg sogne.

Sognets areal er 5140 ha. Sognet hører under Hjerm Herred og blev første gang nævn på skrift i 1347 som Weom eller wææm og blev atter nævnt i 1360, da biskop Peder af Ribe solgte gods, blandt andet en gård i Vemb til bispestolen til gengæld for afholdelse af messer for ham selv og hans efterfølgere.

Der er forskellige forklaringer på navnet Vemb, som har blandt andet har været stavet Weom,Wææm eller Vehem. 

Vemb Stationsby

Vemb Station, ca. 1940

Stationsbyen opstod i 1875 da den Jyske Vestbane blev anlagt og en station blev anlagt på en bar mark i Vemb, nærmeste bebyggelse var kirken. En udvikling var sat i gang på grund af jernbanens muligheder for sikker transport. Snart blev der etableret en skomager og der kom en gæstgiver ved stationen, smed, karetmager, sadelmager, bager, købmænd, osv…

I 1879 blev privatbanen fra Vemb til Lemvig taget i brug, og Vemb Station blev dermed et trafik knudepunkt med to stationer. At der var to stationer skyldtes, at Statsbanerne og Lemvigbanen ikke kunne blive enige om vilkårene og betalingen for en fælles station.

Ved Vemb Station blev der i 1928 anlagt et privat sidespor til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB, som havde ophørt en stor lagerbygning til et centrallager.

I 1957 blev Lemvigbanen og Statsbanerne endelig enige om vilkårene for en fælles station. I 1959 blev de to stationer til en, det havde taget 80 år at blive enige!

Postforsendelserne blev også håndteret på Vemb Station.

Nørregade, ca. 1900

Indbyggertal:

1801: 154
1850: 220
1901: 610
1925: 1025
2020: 1300

Vort Sogns Historie i 100 Aar

Digitalisering af Vort Sogns historie: Slægtsforskernes Bibliotek