Giv til arkivet

Arkivet modtager gerne materialer af lokalhistorisk interesse, såsom virksomhedsarkivalier, det kunne være protokoller, regnskaber, vedtægter fotos, osv. Vi er også meget interesseret i privatarkivalier såsom erindringer, dagbøger, skudsmålsbøger, anbefalinger, attester, fotos (også digitale) udklip, og meget andet.

Vi vil også gerne låne fotos og andet materiale til skanning.

Er De i tvivl, så kontakt arkivet, men husk: Intet er for gammelt og intet er for nyt.