Gørding skole

1862-1865 Bundgårdvej 4

Gørding Skole efter 1862. Lærer M.K. Sand og hustru

Førstelærere/skoleledere

1725-1768 Jean Lagroleth? Per »Degn«
1790-1816 Vilhelm Damsanius Stendorph
1816-1862 Jens Vilhelm Stendorph
1862-1913 Mads Kristian Sand
1913-1934 Niels Nørgaard Nyhof
1934-1965 Im. Pallesen

Læs mere om Gørding Skole i arkivets udgivelse Skolebogen, 2014