Efterlysninger

Arkivet efterlyser alle slags dokumenter: skøder, matrikelkort, private papirer, erindringer, protokoller, forenings og- forretningspapirer, osv.

Også postkort og billeder har interesse, både gamle og nye.

I dag er der ikke noget, der hedder papirbilleder – alt er digitalt. Husk derfor at få bevaret de sidste gamle papirbilleder inden de ender på genbrugspladsen.

Hvis du/I ikke vil skænke materialet til arkivet, vil vi meget gerne, om vi må låne det, så vi kan tage kopier.

Arkivet modtager også gerne digitale billeder.

HUSK: “Intet er for gammelt og intet er for nyt” og at
“I dag er historie i morgen.”