Efterlysninger

Arkivet efterlyser alle slags dokumenter: skøder, matrikelkort, private papirer, erindringer, protokoller, forenings og- forretningspapirer, osv.

Også postkort og billeder har interesse, både gamle og nye.

I dag er der ikke noget, der hedder papirbilleder – alt er digitalt. Husk derfor at få bevaret de sidste gamle papirbilleder inden de ender på genbrugspladsen.

Hvis du/I ikke vil skænke materialet til arkivet, vil vi meget gerne, om vi må låne det, så vi kan tage kopier.

I en presset situation, kan det være uoverskueligt, at sortere og smide væk. Hvis du / I ikke rigtig ved, om jeres materiale er af interesse for arkivet, anbefaler vi, at I afleverer det hos os i stedet for at smide ud. Vi sorterer gerne og gemmer det, der er af interesse for fremtiden samt kasserer det, der ikke skal gemmes.

Arkivet modtager også gerne digitale billeder.

HUSK: “Intet er for gammelt og intet er for nyt” og at
“I dag er historie i morgen.”