Staby kirke

Staby Kirke

Staby Kirke ca. 1955

Staby Kirke er bygget omkring 1200 i romansk stil. I middelalderen tilhørte kirken ribebispen. I 1459 var den nye ejer Mariager Kloster. Efter reformationen blev kirken underlagt kongelige lensmænd, som lod kirken forfalde.

I 1613 konstaterede en synsmand, at våbenhuset og alterbordet var faldet sammen.

I 1659 solgte kongen kirken til Niels Trolle på Pallisbjerg.

Staby overgik i 1918 til selveje.

Staby Kirke er især kendt for den rigt dekorerede apsis. Ikke mindst de to firpasformede vinduer, som hver især er udhugget af én stenblok.