Bur

Om Bur Sogn

Bur Sogn afgrænses både mod nord og syd af vandløb. Mod nord af Nøråen eller Damhusåen, som man kalder den længere vest på; men også Falsig Bæk danner skel i norsiden. Mod syd er det Storåen, der gør skellet til Idom og Råsted sogne. I vest grænser sognet til Vemb Sogn og i øst til Naur Sogn. Sognets areal er 2010 ha.

Indtil midten af 1900-tallet var store dele af sognet dækket af lyngheder. Disse lyngstrækninger er nu opdyrket eller beplantet.

Sognets navn Buræ er første gang nævnt i 1266, da kirkens præst Mathias bevidnede et gavebrev.

Købmandsbutikken i Bur, ca. 1935.

Befolkningstallet i Bur Sogn:1801:   85
1850: 139
1901: 175
1925: 442
2020: 350

Historier fra Bur

Vort Sogns Historie i 100 År

Digitalisering af Vort Sogns historie: Slægtsforskernes Bibliotek

Gårdenes adresser
Udfyldes senere