Bur litteratur

Bur Sogns Historie, tre bind, Verner Villadsen, Jens Erik Villadsen, 2016
Hvor skyder man krager i Bur? Ove Sørensen, Lokalhistorisk Årsskrift 2011
Danmarks kirker, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Nationalmuseet, 2017