Bestyrelse

Birgith Sørensen, formand
Mogens Sand Nielsen, næstformand
Hugo Birch, kasserer
Johanne Marie Stender, sekretær
Else Kynde Nielsen

Udpeget af Holstebro Kommune:
Lene Dybdal, kommunalbestyrelsemedlem
Eli Vium, kommunalbestyrelsemedlem