Links

Arkiv.dk   https://arkiv.dk/

Statens Arkiver   https://www.sa.dk/da/

Danmark set fra luften  Det kongelige bibliotek http://www5.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html

Danmark set fra luften – før google  http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro  https://sites.google.com/site/lokalhistoriskarkivcom/

Vinderup Egnshistoriske Arkiv  http://www.arkivet-vinderup.dk/

Sdr. Nissum og Fjand Lokalhistoriske Arkiv  https://sites.google.com/site/lokalhistoriskarkivcom/

Historisk atlas   https://historiskatlas.dk/

Historiske kort  https://hkpn.gst.dk/

Ejendomsdata, Matrikler m.m.   https://www.ois.dk/default.aspx

Tinglysninger

Dødsregister 1940-1969 

sa. Dk Dødsattester https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#332907,67060665