Historier fra en svunden tid…

Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkivs årsskrift 2021 indeholder ti artikler med beretninger fra lokalområdet. For nogen minder, for andre oplysning om mennesker og begivenheder fra en svunden tid.

Årsskriftet 2021 udgives af Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv og indeholder følgende artikler: 

Dyrlæge Jensens hjem
Harbogade 10 i Ulfborg lå hvor der nu er parkeringsplads. Huset har været dyrlæge bolig i godt og vel 75 år.
Dyrlæge Peter Jensen boede i huset fra 1913 til sin død i 1958.  Kommer man forbi den lille parkeringsplads på Harbogade – så kan man i årsskriftet få et kig ind i huset, som lå der engang.

Jens Lund – en vestjysk kunstner
Billedhugger Jens Lund mistede sin mor som 7-årig. Da hans farbror og tante i Ulfborg Kirkeby var barnløse, fik de lov at adoptere Jens.  Han havde svært ved at falde til og forsøgte at løbe tilbage til sit hjem i Videbæk.
Jens Lund fik en kunstnerisk løbebane og opnåede at være den kunstner med flest statuer og skulpturer i København.

Æ sognefoged
Sognefogeden er Milter Christian Sørensen, der var sognefoged i Staby i 44 år. Milter var opvokset i et lille hus, ikke på prærien- men på en udlod dårlig jord, som havde tilhørt Harboesgaard. Bardommen var fattig, men familien klarede sig uden hjælp fra fattigkassen. Milter skriver i sine erindringer, at maden var tarvelig, men vi blev dog mætte!
Milter fik et liv med mange trængsler og sorger, men var videbegærlig og kom på højskole. Aldrig havde han givet penge ud til noget bedre.      

Ulvejagt i Staby og omegn
I disse tider tænker uha da! – men bare rolig – jagten foregik i 1750.
En makaber og uhyggelig beretning er det. Svage sjæle og dyreelsker skal måske ikke læse denne artikel, for jagten endte ret skidt for ulven.

Distriktsjordemoder Sand
Fru Sand var jordemoder i Vemb og omegn i en menneskealder. Hun brændte for sit fag og hvis det var nødvendigt, var hun kvinde for, at sige både sognerådsformanden og den tyske besættelsesmagt ret imod.   

Pallisbjerg jagtselvskabs generalforsamling uden snaps!
Ved Pallisbjerg jagtselvskabs generalforsamling i 1943 måtte man undværer snapsen. Man fornemmer at det var en flad omgang, når der skulle spises ål.   

Spiser storke sukker?
Vi, af den lidt ældre årgang, ved jo nok, at hvis man lægger en sukkerknald i vindueskarmen, så kan man lokke storken til at komme med et barn – men spiser storke sukker?

Ulfborg Missionshus
I 106 år var der missionshus i Ulfborg. Et hus, som blev flittigt brugt til mødeaktivitet, basarer, juletræsfester og søndagsskole for rigtig mange af byens børn. Huset blev bygget i 1902 og solgt i 2008 til Ulfborg Menighedsråd.
En æra var forbi.

Fint besøg
I 1908 aflagde Kong Fredrik den 8. besøg i Ulfborg og Vemb. Manufakturhandler Aastrups søn var en rask dreng på ni år, da kongen med familie besøgte Ulfborg. Han har nogle finurlige betragtninger omkring besøget.